top of page

My Coinz Rewards

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 5 Coinz điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • Book a session

   Nhận 50 Coinz

  • Buy a ticket

   Nhận 1 Coinz điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • RSVP to an event

   Nhận 50 Coinz

  • Sign up to the site

   Nhận 50 Coinz

  • Order a plan

   Nhận 1 Coinz điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • 10% off One Item

   100 Coinz = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 10% off all Events

   100 Coinz = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 40% off $450

   450 Coinz = Giảm giá 40% đơn hàng trên $449.99

  • 30% off $350

   350 Coinz = Giảm giá 30% đơn hàng trên $349.99

  • 20% off $250

   250 Coinz = Giảm giá 20% đơn hàng trên $249.99

  • 10% off Entire Order

   150 Coinz = Giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

bottom of page